نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اصول طراحی دفاتر اداری پلان باز در ایران بر اساس استاندارد ISO 3382-3:2012 و و طراحی آکوستیکی دفتر امور طراحی ساختمان و تاسیسات سازمان صدا و سیما

اصول طراحی دفاتر اداری پلان باز در ایران بر اساس استاندارد ISO 3382-3:2012 و و طراحی آکوستیکی دفتر امور طراحی ساختمان و تاسیسات سازمان صدا و سیما
اسفند 96