نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعيه ثبت‌نام و برگزاری آزمون زبان فارسی، عربی و انگلیسی تهران و مراکز در سال 1396 (مرحله اول)

اطلاعيه ثبت‌نام و برگزاری آزمون زبان فارسی، عربی و انگلیسی تهران و مراکز در سال 1396 (مرحله اول)

به اطلاع همه همکاران محترم سازمان می‌رساند: اولین مرحله آزمون های زبان فارسی، انگلیسی و عربی در سال 1396 در تهران و مراکز مطابق جدول زمان‌بندی زیر برگزار خواهد شد.

به اطلاع همه همکاران محترم سازمان می‌رساند: اولین مرحله آزمون های زبان فارسی، انگلیسی و عربی در سال 1396 در تهران و مراکز مطابق جدول زمان‌بندی زیر برگزار خواهد شد.

تاریخ ثبت‌نام

از تاریخ 26/1 تا 31/1/96

تاریخ برگزاری

از تاریخ 2/9 تا 14/2/96

محل برگزاری

تهران: مرکز آموزش امام رضا (ع)، آموزش معاونت توسعه و فناوری رسانه و مدیریت آموزش معاونت برونمرزی

مراکز استان ها: محل   تعیین شده توسط مدیریت امور اداری

ساعت های برگزاری

9:30-8:30       11-10     11:30-12:30       14:30-13:30         16-15

 

همکاران محترم می‌توانند با در نظر گرفتن شرایط زیر در این آزمون ها ثبت‌نام کنند.

 1. همکارانی که مطابق نظام‌نامه حقوق و دستمزد سازمان، ترفیع شغلی آن‌ها منوط به کسب نمره قبولی در این آزمون ها باشد.
 2. همکارانی که از سال 1392 تاکنون، موفق به شرکت در این آزمون ها نشده‌اند.
 3. همکارانی که از سال 1392 تاکنون، در این آزمون ها شرکت کرده ولیکن موفق به کسب نمره قبولی و امتیاز نشده‌اند.

تذکرات مهم:

 1. داوطلبان برای ثبت نام باید در تاریخ تعیین‌شده (26 تا 31 فروردین) به پرونده آموزشی خود (در قسمت پرونده شخصی) مراجعه و در آزمون موردنظر (فارسی، انگلیسی و عربی) ثبت‌نام و تاریخ و ساعت موردنظر خود را انتخاب کنند.
 2. همکارانی که از سال 1392تا کنون در هر یک از این آزمون ها شرکت کرده و حدنصاب نمره و امتیاز قبولی را کسب کرده اند مجاز به ثبت نام و شرکت مجدد در آن آزمون نیستند.
 3. همکارانی که در آخرین مرحله از آزمون های قبلی (دی ماه 95) ثبت‌نام کرده؛ اما در آزمون ثبت نام شده غیبت غیرمجاز داشته اند، در این مرحله مجاز به ثبت‌نام و شرکت مجدد در آن آزمون نیستند.
 4. همکارانی که در آزمون ثبت‌نام می‌کنند باید در تاریخ و ساعت انتخاب شده در محل آزمون حضورداشته باشند و یا در صورتی که امکان شرکت در آزمون را ندارند تا پایان مهلت ثبت‌نام (31 فروردین) در پرونده آموزشی انصراف خود را ثبت کنند. غیبت غیر مجاز باعث محرومیت از حضور در آزمون بعدی و کسر هزینه های این آزمون خواهد شد.
 5. درصورتی‌که دلیل شرکت نکردن ثبت نام کنندگان در آزمون ها، موارد تعیین شده در بند 2/1/4 آیین نامه آموزش کارکنان سازمان نباشد، غیبت غیر مجاز تلقی می شود.
 6. همکاران در صورتی می‌توانند هم‌زمان در دو یا سه آزمون ثبت‌نام کنند که ساعت انتخابی برای شرکت در آزمون‌ها با یکدیگر متفاوت باشند.
 7. همراه داشتن هر نوع کتاب، جزوه، تلفن همراه، تبلت، ساعت هوشمند و امثال آن در جلسه آزمون ممنوع است و در صورت مشاهده بر اساس بند 3/4 آیین نامه آموزش کارکنان سازمان برخورد خواهد شد.
 8. این آزمون ها به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد و همه سوالات چهارگزینه ای خواهد بود.
 9. دومین مرحله آزمون های زبان فارسی، انگلیسی و عربی در زمستان سال 1396 برگزار خواهد شد.

 

منابع پیشنهادی برای آمادگی در آزمون زبان فارسی

(برای مشاهده فایل کتاب ویرایش رسانه ای کلیک کنید)

برای مشاهده لینک ویدیوی صوتی و تصویری کلاس کلیک کنید ( قسمت عمومی - عنوان : ویرایش و نگارش مکاتبات اداری)

برای مشاهده نمونه سوال های جدید کلیک کنید

برای مشاهده نمونه سوال آزمون زبان فارسی کلیک کنید

منابع پیشنهادی برای آمادگی در آزمون زبان انگلیسی

 بخش اول: گرامر(دستور زبان)

1)      کتاب English Grammar in Use (Intermediate) تمام فصول

2)      کتاب Basic Grammar in Use (Second Edition) فصل های؛43، 46، 61، 62، 63، 64، 65، 67، 68، 69، 75.

3)      بخش گرامر کتاب Longman Preparation Course for the TOEFL Test

توجه: در صورتی که از کتاب آموزش گرامر دیگری استفاده می کنید، سرفصل های زیر را مطالعه فرمائید:

 • Too/either and so am I/neither do I, etc.
 • Who saw you? Who did you see?
 • Possessive adjectives (My/his/their/ etc.)
 • Whose is this? It's mine/yours/hers, etc.
 • Myself, yourself, themselves, etc.
 • -‘s (Kate's camera/my brother's car, etc.)
 • Flower(s) and bus(es) (Singular and Plural)
 • a car, some money (countable and Uncountable)
 • This/these and that/those
 • Sentence structure
 • Conditionals
 • Tenses
 • I wish / used to
 • Prepositions
 • Comparisons ; as……..as
 • Modals; may, might, must, should, …

بخش دوم: لغات

1)      کتاب 504 واژه

2)      کتاب Essential Words for TOEFL

3)      سری کتاب های English Vocabulary in Use (Basic, Elementary, Intermediate)

بخش سوم: خواندن و درک مطلب

1)   Intermediate Steps to Understanding

2)      Advanced Steps to Understanding

3)      بخش خواندن و درک مطلب کتاب Longman Preparation Course for the TOEFL Test

 برای مشاهده و دانلود فایل جزوه کلاس آموزشی زبان انگلیسی کلیک کنید

 

 منابع پیشنهادی برای آمادگی درآزمون عربی

 •  1) کتاب «مبادی العربیة» تالیف رشید شرتونی در ۴جلد
 •  2) کتاب «ترجمه مبادی العربیة» ویرایش و اضافات حمید محمدی، ترجمه علی شیروانی در ۲جلد
 •  3) کتابهای صرف و نحو از مجموعه کتابهای «زبان قرآن» تالیف حمید محمدی

سرفصل های کلی صرف، نحو و ترجمه از جمله:

 • 1) حروف و حرکات
 • 2) اقسام کلمات (اسم، فعل، حرف)
 • 3) انواع اسم(مفرد، مثنی، جمع؛ مذکر، مونث؛ جامد، مشتق؛ اسم فاعل و مفعول؛ اسم تفضیل؛ صفت مشبهه؛ مبالغه؛ نکره، معرفه؛ مقصور، ممدود، منقوص؛ منصرف، غیر منصرف، اسم اشاره، اسم ضمیر)
 • 4) تقسیمات انواع فعل (ماضی، مضارع، امر؛ مجرد، مزید؛ سالم، صحیح، معتل؛ مهموز، مضاعف؛ متعدی، لازم؛ معلوم، مجهول؛ مجزوم؛ منصوب و…(
 • 5) ابواب اصلی ثلاثی و رباعی مجرد و مزید(اِفعال، تفعیل، مفاعله، تفاعل، انفعال، افتعال، تفعّل، استفعال، فعلله، تفعلُل و...)
 • 6) اعداد(اصلی و ترتیبی)، استثناء، منادا، تاکید، اسماء خمسه، نفی جنس، انواع مفعول، مضاف و مضاف الیه، مبتدا و خبر و...