نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه

آموزش صدادرنظر دارد دوره های آموزشی به شرح جدول ذیل در مرداد ماه سال جاری برگزارنماید.مدیران شبکه های رادیویی می توانند تعداد دونفرراجهت شرکت در دوره تا تاریخ 25/4/96معرفی کنند.وتاریخ شروع دوره متعاقبا اعلام می گردد.

ردیف

 

نام دوره

عنوان شغلی فراگیر

مدت

روزهای برگزاری

1

نویسندگی در رادیو

نویسنده

48ساعت

شنبه  ودوشنبه

ساعت 12-10

2

قالب های برنامه سازی 1

(آرم استیشن،آنونس،نشانه)

تهیه کننده

8ساعت

شنبه ودوشنبه

ساعت15-13