نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه دعوت به همکاری

بسمه‌تعالی

اطلاعیه دعوت به همکاری

اداره کل آموزش سازمان به منظور تکمیل کادر تخصصی خوداز بین همکاران (رسمی و پیمانی)شاغل در تهران که حائز شرایط زیر هستند، دعوت به همکاری میکند:

الف. حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته‌های:

  •   برنامه‌ریزی آموزشی
  •   مدیریت آموزشی
  •   تکنولوژی آموزشی
  •   آموزش و بهسازی منابع انسانی
  •   برنامه‌ریزی درسی
  •   مدیریت منابع انسانی

ب. حداقل مهارت‌های زیر شامل:

  •   تسلط در کاربرد مهارت‌هایICDL به ویژه Word و Excel
  •   مهارت در استفاده از اتوماسیون مکاتبات اداری
  •   آشنایی با زبان انگلیسی در سطح متوسط

ج. متولدین 1360 به بعد

علاقه‌مندان به همکاری لازم است درخواست و رزومهکامل خود رااز طریق اتوماسیون اداری یا شماره نمابر22652817به اداره کل آموزش سازمان ارسال کنند و یا به صورت مکتوب به این اداره کل(واقع در طبقه سوم ساختمان اداری جام جم) تحویل دهند.