نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه کتابهای جدید منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه

«اطلاعیه»

کتابهای جدید منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه

کتاب «رادیو در عصر دوم» تالیف دکتر محمد اخگری و کتاب  «جامعه شناسی انتقادی تبلیغات تجاری» در انتشارات دانشگاه صداوسیما منتشر شد.