نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

به اطلاع  همکاران محترم معاونت صدا می رساند جهت مشاهده وانتخاب دوره های آموزشی مورد نیاز خود به تقویم آموزشی مشاغل رادیویی وعمومی به سایت اداره کل آموزش سازمان به آدرس:iriboffice.ir/tc مراجعه فرمایید.