نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام نتایج آزمون زبان فارسی و زبان های خارجی

اعلام نتایج آزمون زبان فارسی و زبان های خارجی
نتایج آزمون زبان فارسی و انگلیسی تهران ومراکز برگزارشده دردی ماه سال 95 جهت اعمال احکام حقوقی به اداره کل منابع انسانی اعلام گردید.نتایج آزمون زبان فارسی و انگلیسی تهران ومراکز برگزارشده دردی ماه سال 95 جهت اعمال احکام حقوقی به اداره کل منابع انسانی اعلام گردید. به اطلاع همکاران گرامی که در آزمون مرحله دوم زبان فارسی و آزمون مرحله اول زبان های خارجی شرکت کرده اند وحدنصاب نمره قبولی را کسب کردند می رساند، اسامی ونمرات قبول شدگان طبق مکاتبات زیر برای اعمال در احکام حقوقی وترفیعات همکاران به اداره کل منابع انسانی اعلام گردید. 1- نتایج آزمون زبان فارسی که از تاریخ یازدهم لغایت بیست وسوم دی ماه در تهران ومراکز برگزار شد، طبق نامه شماره20666/9410 در تاریخ 3/11/95 به اداره کل منابع انسانی اعلام شد. 2-نتایج آزمون زبان عربی وانگلیسی که از تاریخ بیستم آذر لغایت چهارم دی ماه در تهران ومراکز برگزارشد، طبق نامه شماره 20542/9410 در تاریخ25/10/95 به اداره کل منابع انسانی اعلام گردید.