نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام نتایج نهایی آزمون های زبان فارسی، انگلیسی و عربی به اداره کل منابع انسانی

اطلاعیه

اعلام نتایج نهایی آزمون های زبان فارسی، انگلیسی و عربی به اداره کل منابع انسانی

نتایج مرحله دوم آزمون‌های زبان فارسی، انگلیسی، عربی تهران و مراکز که در آذر‌ماه سال 1397 برگزار شد برای اعمال در احکام حقوقی همکاران به اداره کل منابع انسانی اعلام شد

بر اساس اعلام مدیریت ارتباطات آموزشی پس از بررسی دقیق درخواست های تجدید نظر نمرات آزمون های فارسی، انگلیسی و عربی در نهایت نتایج نهایی مشخص و اعلام شد.

براساس این گزارش نمره فعلی ثبت شده در پرونده آموزشی همکاران نمره نهایی تلقی می شود. در آزمون‌های زبان فارسی، انگلیسی و عربی به‌طورکلی 771 نفر از همکارانی که حدنصاب نمره قبولی را کسب کرده‌اند طی نامه شماره 9410/30544/م مورخ 139/09/28 جهت اعمال در احکام حقوقی و ترفیعات همکاران به اداره کل منابع انسانی سازمان اعلام شده است

نوبت بعدی آزمون های زبان فارسی، انگلیسی و عربی در نیمه اول اردیبهشت ماه سال 1398 برگزار خواهد شد.