نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش معاونت توسعه وفناوري رسانه برگزار مي كند

آموزش معاونت توسعه وفناوري رسانه برگزار مي كند

رديف

عنوان

 

حوزه محتوايي

تاريخ برگزاري

اداره كل/ارائه دهندگان

1

 

ارائه راهكارهاي يكپارچه امنيت واطلاعات

فناوري اطلاعات

96/2/19

شركت امن افزارگسترشريف