نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره « رادیو در رسانه های نو»

اطلاعیه

برگزاری دوره « رادیو در رسانه های نو»

این دوره آموزشی با شرکت برنامه سازان رادیو ازتاریخ 17/8/96 الی 22/9/96 به مدت 16 ساعت توسط مدرس دوره آقای دکترمحمد اخگری درآموزش معاونت صدا برگزار می شود.