نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره امداد و نجات

اطلاعیه

برگزاری دوره « امداد ونجات»

این دوره آموزشی با شرکت اعضای ستاد مدیریت بحران وپدافند غیرعامل کمیته صدا ازتاریخ 5/12/96 الی 15/12/96 به مدت 14 ساعت درآموزش معاونت صدا برگزار می شود.