نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش آموزشی پیشگیری ازوقوع جرم وآسیب های اجتماعی

اطلاعیه

برگزاری همایش آموزشی

آموزش معاونت صدا با همکاری معاونت اجتماعی  دادگستری تهران برگزارمی نماید :

« همایش پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی »

با حضورکارشناسان قوه قضائیه برای اصحاب هنر،فعالان رسانه ای و روابط عمومی دستگاه های اجرایی با موضوعات:

  1. بررسی موضوع رسانه و پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی واصول حاکم بر آن.

  2. شناسایی ظرفیت رسانه در پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی .

  3. بررسی نحوه تعامل و همکاری به منظور تولیدبرنامه های رادیویی بامضمون پیشگیری از وقوع جرم درقالب پیام های  پیشگیرانه.

 ازکلیه مدیران ، برنامه سازان و کارشناسان شبکه های رادیویی جهت شرکت درهمایش مذکور دعوت بعمل می آید.

روز و تاریخ : دوشنبه مورخ13/6/1396  ساعت 9 صبح

محل برگزاری : سالن جلسات معاونت صدا