نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه مدیران اداری تهران و مراکز استان‌ها

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه مدیران اداری تهران و مراکز استان‌ها

این کارگاه آموزشی «مدیران اداری تهران و مراکز» از تاریخ 2/3/96 لغایت 3/3/96 در مرکز چهارمحال و بختیاری برگزار خواهد شد.

 

هدف از برگزاری کارگاه فوق تعامل بین مدیران اداری تهران و مراکز استان‌ها و هماهنگی بیشترایشان با اداره کل منابع انسانی می باشد.شرکت‌کنندگان در کارگاه آموزشی فوق که جمعی از مدیران اداری تهران و مراکز استان‌ها هستندبه صورت کاربردی با موضوعات مربوط به ارزیابی مشاغل و کمیته تخصصی، فرآیندهای اداری مرتبط با کارکنان غیررسمی، فرآیند تغییر شغل- مأموریت و انتقال کارکنان، قوانین مربوط به انجام کار، نوبت کاری و مشاغل شیفتی، آیین نامه تخلفات اداری و فرآیندهای اجرایی آن و فرآیندهای اجرایی دوره‌های آموزشی در مراکز استانی آشنا می‌شوند.

 

ایـن کـــارگاه آمــــوزشی با حضور آقایان: حاجی سیاری،اناری،عین‌الهی،آشنا، خلیلی وبهروزتدریس خواهد شد.