نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام آزمون ورودي مقطع دكتري دانشگاه عالي دفاع ملّي سال 1397- 1396

ثبت نام آزمون ورودي مقطع دكتري دانشگاه عالي دفاع ملّي سال 1397- 1396

ثبت نام آزمون مقطع دكتري دانشگاه عالي دفاع ملّي سال تحصیلی 1397- 1396 در اسفند ماه 1395 برگزار می شود.

   حسب اطلاعیه دانشگاه عالی دفاع ملی مبنی برپذیرش دانشجو درسال تحصیلی 97-96، با توجه به شرايط مندرج در دستورالعمل آزمون ورودي دكتري 1396 ، افراد واجد شرايط مي توانند با در دست داشتن مدارك ذيل جهت دريافت معرفي­ نامه حداكثر تا تاريخ 21/12/95به اداره کل آموزش سازمان واقع درساختمان اداری، طبقه سوم مراجعه نمايند.(هماهنگی با سركارخانم ديلمي تلفن22652817 قبل از مراجعه و تحویل مدارک ضروری است.)

 

 1-  مدارک ثبت نام

 2- تصوير فرم­هاي تكميل شده مربوطه

 فرم ثبت نام اطلاعات فردی و شغلی داوطلب

فرم ثبت نام اطلاعات سوابق خدمتی، مسئولیتی، آموزشی و پژوهشی

   3- تصوير آخرين حكم استخدامي

  4- تصوير آخرين مدرك تحصيلي

 5- تعهدنامه تكميل­ شده 6- تأييديه تكميل شده معاونت مربوطه

  کاربرگه طرح تحقیق پیشنهادی رساله دکتری پژوهش محور( طرح برنامه)

مواد آزمون رشته/ گرایش آزمون ورودی مقطع دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

 

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به سايت اداره كل آموزش سازمان(td.irib.ir)مراجعه نمايند.