نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه

«اطلاعیه»

جلسه دفاع از پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

 

نظریتدوین راهبردهای مطلوب استفاده روزنامه نگاران رادیویی و تلویزیونی از ظرفیت های شبکه اجتماعی تلگرام

 

 

دانشجو : سبحان محمدیان

 

رشته:  روزنامه نگاری

 

استاد راهنما : دکتر سعید سرابی

استاد مشاور: دکتر سید مرتضی موسویان

استادان داور: دکتر سید بشیر حسینی- مهندس نوری

 

مدیرجلسه : دکتر محسن شاکری نژاد

روز چهارشنبه 27/11/ 95 ساعت 10

مکان :(دانشگاه صدا وسيما) نمایش یک کتابخانه