نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

اطلاعیه

جلسه دفاع از پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

 

نظری: مطالعه وضعیت دراماتیک سکوت در برنامه سازی رادیویی از منظر زبان شناختی

عملی : مطالعه وضعیت دراماتیک سکوت در برنامه سازی رادیویی از منظر زبان شناختی

 

دانشجو: شهاب الدین باقری دولت آبادی

 

رشته:  رادیو   گرایش:  تهیه کنندگی

 

استاد راهنما : دکتر فردوس آقا گل زاده

استاد مشاور: دکتر کاظم نظری

استادان داور: دکتر محمد اخگری- دکتر مهدی رحیمیان

 

مدیرجلسه : دکتر ویدا همراز

روز شنبه 21/12/95ساعت 10

مکان : نمایش یک کتابخانه(دانشگاه صداوسيما)