نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

اطلاعیه

جلسه دفاع از پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

 

نظری: آسیب‌شناسی ساختاری رادیو تئاتر

عملی :  دختر سینا

 

دانشجو: فاطمه شافعیان

 

رشته:  رادیو    گرایش:  تهیه کنندگی

 

استاد راهنما : دکتر شهرام گیل‌آبادی

استاد مشاور: آقای ایوب آقاخانی

استادان داور: دکترمجید شریف خدایی- نادر برهانی مرند

 

مدیرجلسه : دکتر احمد سفلایی

روز سه شنبه 24/12/95ساعت 13

مکان : نمایش یک کتابخانه(دانشگاه صداوسيما)