نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه

«اطلاعیه»

(جلسه دفاع از پایان نامه)

مقطع کارشناسی ارشد

نظری: مطالعه قالب ادبی قصه در قصه برای تولید نمایش‌های رادیویی با
   مطالعه موردی سندباد نامه

عملی: ماه و ماهی

دانشجو: سید محمد میلاد حسینی

 

رشته:  رادیو، گرایش:  تهیه‌کنندگی

 

استاد راهنما : دکتر سیدحسن شهرستانی

استاد مشاور: دکتر کاظم نظری

استادان داور: دکتر محمد اخگری- آقای ایوب آقاخانی

 

مدیرجلسه : دکتر ویدا همراز

روز سه‌شنبه 26/11/95ساعت 10

 

مکان : نمایش یک کتابخانه (دانشگاه صداوسيما)