نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره های استاد - شاگردی

آخرين گروه  از دوره استاد - شاگردي سال 1395  باعنوان گويندگي در تاريخ 95/11/03  به  پايان رسيد.

 

درسال 1395 تعداد 64 نفرفراگير شامل 17 گروه درمشاغل : تهيه كنندگي ، گويندگي ، نويسندگي وگزارشگري در دوره هاي استاد – شاگردي شركت كردند.