نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سمينار تخصصي باعنوان «بررسي مزاياي ارائه خدمات تلويزيون هيبريد»

سمينار تخصصي باعنوان «بررسي مزاياي ارائه خدمات تلويزيون هيبريد» در حوزه محتوايي رسانه هاي نوين ، روزيكشنبه تاريخ 95/11/10از ساعت 9:30 الي 11:30با ارائه خانمها زهرا عندليب ومنصوره قاسمي درآمفي تئاترساختمان شماره 2 معاونت توسعه وفناوري رسانه برگزارشد.