نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست تخصصی آموزش در رادیو و تلویزیون

نشست تخصصی آموزش در رادیو و تلویزیون

هفتمین نشست تخصصی، علمی و آموزشی با عنوان «آموزش در رادیو و تلویزیون»روز شنبه 8 دی ماه ساعت 10 تا 11 در سالن جلسات ادراه کل آموزش با شرکت 32 نفر از مدیران، کارشناسان و پژوهشگران و با هدف روزآمدی دانش سازمانی، آشنایی کارکنان آموزش با آموزش در رادیو و تلویزیون های خارجی برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی مباحثی درباره  تاریخچه و وضعیت موجود آموزش در دنیا، هزینه های آموزشی کشورها، تلویزیون های آموزشی در کشورهای کانادا، ژاپن، کره، انگلستان و... توسط سرکار خانم دکتر شیرین قنبری، ارائه شد و در پایان، همکاران به بحث و تبادل نظر درخصوص نحوه تلویزیون های آموزشی کارکردهای آن پرداخته شد مقرر شد خانم دکتر قنبری درخصوص آموزش کارکنان در رسانه های دنیا، نشست تخصصی دیگری برگزار نمایند.

 لازم به یادآوری است که پیش­تر شش نشست تخصصی با عناوین «یادگیری موبایلی»، «شیوه های ارائه مطالب علمی و تخصصی»، «یادگیری سازمانی» ، «آینده پژوهی و کاربردهای آن»و «نگاهی به موضوعات در همایش 2018- IBC » «آسیب شناسی آموزش(ضرورت ها و چالش ها)»  در اداره کل آموزش برگزار شده است.