نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پایان نامه تحلیل و شبیه‌سازی تاثیر پنل‌های آکوستیکی آویزان بر کیفیت صدای یک سالن

پایان نامه تحلیل و شبیه‌سازی تاثیر پنل‌های آکوستیکی آویزان بر کیفیت صدای یک سالن
اردیبهشت 97