نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چندين هزار علاقه مند را گرد يکديگر جمع مي کند .

 

اين همايش و نمايشگاه هرساله در فصل تابستان در ماه سپتامبر (شهريورماه) در شهر آمستردام پايتخت کشور هلند برگزار مي گردد . اين نمايشگاه که در دنياي برودکست بزرگترين و تأثيرگذارترين گردهمآيي محسوب ميشود، در بزرگترين مجموعه همايش جهاني با نام RAI ، پذيراي متخصصين، شرکتها، صاحبنظران و علاقمندان به اين صنعت است. ارائه محصولات و راهکارهاي نوين و بحث و گفت و گو درخصوص مسائل و مشکلات فعلي و خط مشي هاي آتي دنياي برودکست سالانه  چندين هزار علاقه مند را گرد يکديگر جمع مي کند .
اين رویداد در بخش کنفرانس 16 تا 20 شهریور و در بخش نمايشگاه امسال 17 تا 21 شهريور(از12 تا 16 سپتامبر ) برگزار خواهد شد .

 

اين همايش و نمايشگاه هرساله در فصل تابستان در ماه سپتامبر (شهريورماه) در شهر آمستردام پايتخت کشور هلند برگزار مي گردد . اين نمايشگاه که در دنياي برودکست بزرگترين و تأثيرگذارترين گردهمآيي محسوب ميشود، در بزرگترين مجموعه همايش جهاني با نام RAI ، پذيراي متخصصين، شرکتها، صاحبنظران و علاقمندان به اين صنعت است. ارائه محصولات و راهکارهاي نوين و بحث و گفت و گو درخصوص مسائل و مشکلات فعلي و خط مشي هاي آتي دنياي برودکست سالانه  چندين هزار علاقه مند را گرد يکديگر جمع مي کند .
اين رویداد در بخش کنفرانس 16 تا 20 شهریور و در بخش نمايشگاه امسال 17 تا 21 شهريور(از12 تا 16 سپتامبر ) برگزار خواهد شد .