مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

درباره ما

معرفی آموزش

آموزش معاونت صدا از سال 1378 آغاز به کار نمود .این امور به منظور برآوردن نیاز های اساسی و روز آمدی آموزشی ،برای مشاغل گوناگون اقدام به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و عمومی ، سمینار ها و کارگاه های آموزشی می نماید که این نشست ها بصورت تخصصی رادیویی برگزار می گردد .

آموزش صدا جهت به روز نمودن شرایط احراز مشاغل رادیویی از قبیل درجه شغلی (ترفیع )، توانائیها ، امتیاز شغل و ... با دعوت از کارشناسان منابع انسانی و تشکیل جلساتی در این خصوص اقدام نموده است .  

 آموزش معاونت صدا با توجه به رسالت ، ماموریت و هدفی که دارد خود را ملزم به برآوردن نیاز های اساسی و روزآمدی امور آموزشی برای مشاغل گوناگون ِ همکاران شاغل در حوزه معاونت صدا می داند. لذا با توجه به روند رو به رشد اقدامات و فعالیت های آموزشی این امور ، از نظرکمی و کیفی و چشم انداز آموزشی بر اساس سند راهبردی افق رسانه در امر آموزش تا کنون موفق به برآوردن نیازهای معاونت و اهداف خود شده است.