آموزش ، شاهراه بالندگی است.

نمایشگر دسته ای مطالب

نشست تخصصی آموزش در رادیو و تلویزیون

نشست تخصصی آموزش در رادیو و تلویزیون هفتمین نشست تخصصی، علمی و آموزشی با عنوان «آموزش در...
نمایش 1 - 3 از 87 نتیجه
آیتم در هر صفحه 3
از 29

جدول سمينارهاي اداره كل آموزش سازمان در هفته اول اسفندماه سال 95

جدول سمينارهاي اداره كل آموزش سازمان در هفته اول اسفندماه سال 95

جدول دوره هاي آموزشي اداره كل آموزش سازمان در هفته چهارم بهمن ماه 1395

جدول دوره هاي آموزشي اداره كل آموزش سازمان در هفته چهارم بهمن ماه 1395
نمایش 43 - 45 از 46 نتیجه
آیتم در هر صفحه 3
از 16

گزارش و مصاحبه ی خوب

گزارش و مصاحبه ی خوب

گویندگان رادیو

گویندگان رادیو